Hakkında

İnsan, Tıp ve Toplum: NEPTurkey

“Beyin Kapasitesinin Artırılması: Uygulamalar ve Teknikler (Neuroenhancement: Practices and Techniques, «NEPTurkey»)” adlı sosyolojik araştırma projesi, Dr. Melike Şahinol tarafından yönetilen “İnsan, Tıp ve Toplum” araştırma alanında (Orient-Enstitüsü İstanbul) gerçekleştiriliyor. Bu araştırma alanının amacı çeşitli süreçleri sistematik bir biçimde araştırmak ve böylece “Bilim, Tıp ve Teknoloji” dinamiklerinin toplum ve bireyler açısından oluşturduğu sonuçları anlamaktır.

NEPTurkey

«NEPTurkey» projenin; amacı sınav dönemindeki çalışma yoğunluğu ve genel olarak yüklü işlerdeki zaman baskısı altında olmayla başa çıkma yöntemlerini analiz etmektir. Böylece, öğrenme ve çalışma stratejilerini geliştirme uygulamaları ve tekniklerini tanımlı hale getirmektir. Proje kendi empirik alan araştırması ile yöntemli teorik anlayışları birleştiren, karmaşık bir tema üzerinde çeşitlenmiş ve özenli bir bakış açısı yaratmayı hedefliyor.

«NEPTurkey» bilimsel araştırma ekibi, akademik çalışmamıza katılmak üzere, Türkiye’de yüklü işlerdeki zaman baskısına maruz kalan çalışanlar veya öğrenciler arıyor (Türkiyeli veya Türkiye’de çalışan/ okuyan).